; تعیین وقت مراجعه حضوری | BeFit Team

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد نمایید

نوع مشاوره

نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید

تغذیه و تمرین سطح ۱
۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • مشاوره حضوری تغذیه و تمرین
 • انجام آنالیز سه بعدی (۳D)
 • بادی کامپوزیشن (Inbody)
 • پشتیبانی واتس اَپ
 • مراجعین با سابقه کمتر از ۱ سال
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، دکتر امیرحسین منظوری
تغذیه و تمرین حرفه ای
۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • مشاوره حضوری تغذیه و تمرین
 • انجام آنالیز سه بعدی (۳D)
 • بادی کامپوزیشن (Inbody)
 • پشتیبانی واتس اَپ
 • مراجعین با سابقه بیشتر از ۱ سال
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، دکتر امیرحسین منظوری
ویژه (VIP) و مسابقات ورزشكاران حرفه اي مسابقه اي
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • مشاوره حضوری تغذیه و تمرین
 • آنالیز سه بعدی (۳D)
 • بادی کامپوزیشن (Inbody)
 • فیگور گیری و رفع اشکال تمرینی توسط مربيان باشگاه مجموعه بي فيت
 • پشتیبانی واتس اَپ
 • تعیین وقت ویژه (خارج از برنامه زمانی)
 • قابل انتخاب برای تمامی رشته های ورزشی
 • زمان تنظیم ۱ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
 • زمان تنظیم ۱ روز کاری
 • تنظیم برنامه، دکتر امیرحسین منظوری

روز و ساعت

ابتدا تاریخ و سپس ساعت مد نظر خود را انتخاب نمایید