; تعیین وقت مراجعه حضوری | BeFit Team

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد نمایید

نوع مشاوره

نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید

تغذیه و تمرین آماتور
۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • مشاوره حضوری تغذیه و تمرین
 • انجام آنالیز سه بعدی (۳D) و بادی کامپوزیشن (Inbody)
 • پشتیبانی واتس آپ
 • افراد با سابقه کمتر از ۱ سال
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
تغذیه و تمرین حرفه ای
۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • مشاوره حضوری تغذیه و تمرین
 • انجام آنالیز سه بعدی (۳D) و بادی کامپوزیشن (Inbody)
 • پشتیبانی واتس آپ
 • افراد با سابقه بیشتر از ۱ سال
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
 • زمان تنظیم ۳ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
ویژه (VIP) و مسابقات
۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • مشاوره حضوری تغذیه و تمرین
 • انجام آنالیز سه بعدی (۳D) و بادی کامپوزیشن (Inbody)
 • چک آپ میان دوره
 • پشتیبانی واتس آپ
 • تماس و تنظیم وقت مراجعه ویژه
 • ارائه پشنهادات ویژه
 • قابل استفاده برای تمامی ورزشکاران
 • زمان تنظیم ۱ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری
 • زمان تنظیم ۱ روز کاری
 • تنظیم برنامه، امیرحسین منظوری

روز و ساعت

ابتدا تاریخ و سپس ساعت مد نظر خود را انتخاب نمایید